Firma z Polski rozwija hub konopny i planuje emisję akcji

Labocanna, notowana na rynku NewConnect spółka z branży konopnej, planuje pozyskać z emisji akcji 10,7 mln zł. Zamierza podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 1,53 mln zł, emitując nie więcej niż 15,3 mln akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. Z zapowiedzi zarządu wynika, że cele emisyjne związane są m.in. z uruchomieniem plantacji medycznej marihuany.