Promocja oficerska funkcjonariuszy Służby Więziennej

1 lipca 2021 r., na terenie kampusu mundurowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu, odbyła się promocja oficerska funkcjonariuszy Służby Więziennej. Stopień podporucznika otrzymało ponad 260 osób, które z pozytywnym wynikiem ukończyły wszystkie etapy szkolenia. W wydarzeniu udział wzięli minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, a także wiceministrowie sprawiedliwości Michał Woś i Marcin Romanowski.