Polski Ład: Zasady rozdziału i przekazywania m.in. samorządom dofinansowania na inwestycje

Zasady rozdziału i przekazywania m.in. jednostkom samorządu terytorialnego dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 – przewiduje projekt uchwały dot. ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.