’Większa świadomość, większe bezpieczeństwo'. ABW ćwiczy z IED i CBRN

Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadziło ćwiczenia, które podnosić mają świadomość zagrożeń związanych z wykorzystaniem improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) oraz substancji CBRN.