Termin naboru projektów usług chmurowych wydłużony

Do 23 lipca przedłużono krajowy etap naboru projektów dotyczących infrastruktury i usług chmurowych następnej generacji, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach unijnego mechanizmu IPCEI (Important Projects of Common European Interest) – poinformowała KPRM na swojej stronie.