Zarządzanie Logistyczne

Logistyka to współczesna dziedzina zarządzania, która bazuje na podejściu systemowym do badania procesów przepływów materialnych oraz sterowania nimi. Logistykę można zdefiniować jako planowanie i kontrolowanie przepływów materialnych i odpowiednich przepływów informacyjnych w przedsiębiorstwie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym (Ghiani et al. 2004: 1).